Wedding Place Image

Events - Huu Phuoc Parish

Mùa hè năm 1972, khoảng 2.500 giáo dân từ Quảng Trị, Bình Long, Phước Long và một số Việt kiều Campuchia về lập nghiệp tại khu khẩn hoang lập ấp này. Lúc đầu cha Ernest Nguyễn Văn Nhường, có mặt trong đoàn người từ Phước Long về đây, tạm thời đảm nhận việc hướng dẫn cộng đoàn. Ngài đặt tên cộng đoàn là Hữu Phước và cho dựng một ngôi nhà nguyện thô sơ mà nay gọi là nhà nguyện Thánh Tâm thuộc liên xóm Mân Côi – Nazareth.

Ngày 02-02-1974, giáo xứ Hữu Phước chính thức được thành lập và cha Giuse Khuất Đăng Tích được bổ nhiệm làm cha xứ tiên khởi. Liền năm đó, ngài bắt tay vào việc xây dựng ngôi thánh đường chính thức ngay tại khu vực trung tâm của giáo xứ. Tuy nhiên, công trình lớn nhất của Ngài chính là việc xây dựng con người, xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong cộng đoàn vốn là một tập thể dân góp từ nhiều miền, với những phong tục tập quán khác biệt. Đây chính là nền tảng để xây nên một giáo xứ vững mạnh như hôm nay.